Η αεροσφαίριση [aerosférisi , μτφρ. αγγλ. Airsoft] είναι μια ομαδική δραστηριότητα ελευθέρου χρόνου με την μορφή παιχνιδιού, που διεξάγεται σε οριοθετημένο χώρο, μεταξύ δύο ή περισσότερων ομάδων, οι οποίες συναγωνιζόμενες σύμφωνα με ορισμένους κανόνες, προσπαθούν να πραγματώσουν αντικειμενικούς σκοπούς, με την χρήση αεροβόλων όπλων που εκτοξεύουν πλαστικά σφαιρίδια 6 ή 8 χιλιοστών, τα οποία είναι ακίνδυνα για τους αθλούμενους, αφού χαρακτηρίζονται από την ιδιαίτερα ασθενή ισχύ τους.


Το παιχνίδι της αεροσφαίρισης σε αντίθεση με αυτό της χρωματοσφαίρισης, στο οποίο τα χτυπήματα στον αντίπαλο είναι εμφανή λόγω του χρώματος που περιέχει το πλαστικό σφαιρίδιο, βασίζεται στην τιμιότητα του παίχτη να παραδεχτεί ότι έχει χτυπηθεί και να βγει εκτός παιχνιδιού.

Η αεροσφαίριση ξεκίνησε το 1980 στην Ιαπωνία, όπου ενώ ήταν παράνομη η κατοχή όπλου υπήρχε αρκετό ενδιαφέρον για την απόκτηση του. Εξαιτίας του ενδιαφέροντος αυτού εταιρίες ξεκίνησαν να κατασκευάζουν ρεαλιστικά αντίγραφα τα οποία λειτουργούσαν με ελατήριο και χρησιμοποιούσαν πλαστικά σφαιρίδια 6 ή 8 mm. Στα μέσα του 1990 το παιχνίδι της αεροσφαίρισης άρχισε να εμφανίζεται στην Αμερική και στην Ευρώπη.

Η αεροσφαίριση συμπεριλαμβάνει επίσης την συλλογή και τροποποίηση τον αεροβόλων airsoft με την μορφή μοντελισμού.


Υπάρχουν τρία είδη αεροβόλων που χρησιμοποιούνται στο παιχνίδι της αεροσφαίρισης:

Τα παραπάνω χωρίζονται σε τρεις υποκατηγορίες, ανάλογα με τον τρόπο και ρυθμό βολής, και είναι τα αυτόματα, ημιαυτόματα και επαναληπτικά σύμφωνα με τα κάτωθι:

 

 

 

Χώροι Διεξαγωγής
Τα πεδία αεροσφαίρισης εμφανίζονται στις παρακάτω τρεις (3) βασικές μορφές :

 

Ένα πεδίο το οποίο αποτελεί οριοθετημένο μέρος ευρύτερης δασικής έκτασης και το οποίο μπορεί να περιέχει αρκετά φυσικά εμπόδια όπως πυκνή βλάστηση, πεσμένα δέντρα κτλ., παρέχοντας αρκετό ελεύθερο χώρο και εξαιρετικές ευκαιρίες για κάλυψη και απόκρυψη. Το πεδίο αυτό εμφανίζεται με διάφορες μορφές, ανάλογα με την μορφολογία του εδάφους η οποία μπορεί να είναι βραχώδης, επικλινής, ορεινή κτλ. Οι δε αποστάσεις μεταξύ των παιχτών είναι συνήθως μακρινές.

Εγκαταλελειμμένα συμπλέγματα κτιρίων. Σε αυτά συγκαταλέγονται: Εγκαταλελειμμένα κτίρια, εγκαταλελειμμένες στρατιωτικές βάσεις, εγκαταλελειμμένα βιομηχανικά συγκροτήματα καθώς και εγκαταλελειμμένα ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Η δραστηριότητα της αεροσφαίρισης εξελίσσεται εντός των κτιρίων αλλά και εκτός  αυτών, σε οριοθετημένο περιμετρικό χώρο. Οι δε αποστάσεις μεταξύ των παιχτών είναι συνήθως κοντινές.

Όπως και στα αστικά πεδία έτσι και εδώ, συγκαταλέγονται παρόμοιας ή ίδιας φύσης κτιριακές εγκαταστάσεις. Η μεγάλη διαφορά όμως έγκειται στο ότι η δραστηριότητα της αεροσφαίρισης εξελίσσεται σχεδόν πάντα στο εσωτερικό των κτιρίων, τα οποία είναι συνήθως και μεγαλυτέρων διαστάσεων. Οι αποστάσεις μεταξύ των παιχτών σε αυτού του είδους τα πεδία είναι σχεδόν πάντα κοντινές.

 

Δείτε επίσης:

Κανονες αεροσφαιρισης

Τύποι παιχνιδιών αεροσφαίρισης