Κανόνες & Όρια Ασφαλείας για τη Δραστηριότητα της Αεροσφαίρισης

 

Εισαγωγή

Πολλές δραστηριότητες ανά την υφήλιο είναι επικίνδυνο να εκτελεσθούν χωρίς την παρουσία συγκεκριμένων ορίων, κανόνων ασφαλείας και προστασίας. Η επικινδυνότητα της κάθε δραστηριότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μορφή αυτής της προστασίας και των κανόνων ασφαλείας. Οι κίνδυνοι αυτοί, καθορίζουν και το μέγεθος της προστασίας που απαιτείται για να διεξαχθεί η δραστηριότητα. Π.χ. ένας μποξέρ δέχεται χτυπήματα στο κεφάλι όπως και ένας ξιφομάχος. Και για τους δύο η προστασία της κεφαλής επιβάλλεται με διαφορετικά μέσα – ο μεν ξιφομάχος προστατεύεται από σιδερένια κάσκα, ο πυγμάχος από ειδικά γάντια και δερμάτινη κάσκα. Τα όρια και οι κανόνες ασφαλείας λοιπόν, συμβάλουν αποτελεσματικά στη μείωση της επικινδυνότητας, δεν δύναται όμως ποτέ να μας εξασφαλίσουν την απόλυτη προστασία. Συνεπώς, όταν εφαρμόζουμε τα ελάχιστα αποδεκτά όρια και τους κανόνες ασφαλείας σε μια δραστηριότητα, αυτά πρέπει να τείνουν πάντοτε προς την απόλυτη προστασία και ασφάλεια και όχι προς την επικινδυνότητα (‘better safe than sorry’).
Η μελέτη του Σωματείου Α.Ν.Δ.Μ.ΕΝ. έχει ως σκοπό την καταγραφή των κινδύνων που απορρέουν από τη δραστηριότητα της αεροσφαίρισης και μέσω της επεξεργασίας τους να τεθούν οι βάσεις για τη θέσπιση κανόνων και ορίων ασφαλείας που εφεξής θα διέπουν τις διοργανώσεις παιχνιδιών του Σωματείου. Η μελέτη βασίστηκε πάνω σε υπάρχουσα βιβλιογραφία και δύναται να ανανεωθεί εφόσον υπάρξουν νέες επίσημες μελέτες οι οποίες θα αναθεωρούν ευρήματα άρθρων και βιβλιογραφίας πάνω στην οποία βασίστηκε η αρχική μας μελέτη.

1. Δραστηριότητα Αεροσφαίρισης

1.1 Τι είναι η Αεροσφαίριση ;

Επίσημη ερμηνεία δεν έχει θεσμοθετηθεί μέχρι σήμερα από τον Έλληνα νομοθέτη. Σας παραθέτουμε όμως τον ορισμό όπως αυτός προκύπτει από κείμενα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης & του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου.

Αεροσφαίριση [aerosférisi - μτφρ. αγγλ. airsoft] : ομαδική δραστηριότητα ελευθέρου χρόνου με τη μορφή παιχνιδιού, που διεξάγεται σε οριοθετημένο χώρο, μεταξύ δύο ή περισσότερων ομάδων, οι οποίες σύμφωνα με ορισμένους κανόνες, προσπαθούν να ολοκληρώσουν αντικειμενικούς σκοπούς, με τη χρήση αεροβόλων όπλων που εκτοξεύουν πλαστικά σφαιρίδια 6 ή 8 χιλιοστών, τα οποία είναι ακίνδυνα για τους αθλούμενους αφού χαρακτηρίζονται από την ιδιαίτερα ασθενή ισχύ τους.

1.2 Κατηγορίες Αεροβόλων τύπου Airsoft

Όπλα airsoft ή όπλα αεροσφαίρισης, είναι τα αεροβόλα όπλα που εκτοξεύουν πλαστικά σφαιρίδια 6 ή 8 χιλιοστών, διακρίνονται δε σε :

 • Αυτόματα (Automatic)
  Αυτόματο είναι το αεροβόλο όπλο αεροσφαίρισης το οποίο μετά από κάθε βολή οπλίζεται μόνο του, και μπορεί να βάλλει με ριπές κάθε φορά που πιέζεται η σκανδάλη του.
 • Ημιαυτόματα (Semi-automatic)
  Ημιαυτόματο είναι το αεροβόλο όπλο αεροσφαίρισης το οποίο μετά από κάθε βολή οπλίζεται μόνο του, και κάθε φορά που πιέζεται η σκανδάλη του εκτοξεύει ένα μόνο πλαστικό σφαιρίδιο.
 • Επαναληπτικά (Bolt Action)
  Επαναληπτικό είναι το αεροβόλο όπλο αεροσφαίρισης το οποίο μετά από κάθε βολή οπλίζεται με τη βοήθεια χειροκίνητου μηχανισμού, και κάθε φορά που πιέζεται η σκανδάλη του εκτοξεύει ένα μόνο πλαστικό σφαιρίδιο.

Η δραστηριότητα μπορεί να διεξαχθεί από άτομα ηλικίας 18 χρονών και άνω, δεδομένου του ότι απαιτείται η συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας για τη κατοχή και χρήση αεροβόλου όπλου. Τα αεροβόλα όπλα αεροσφαίρισης διαφοροποιούνται από τα κοινά αεροβόλα στο ότι :

 1. Χρησιμοποιούν συγκεκριμένου τύπου πλαστικά σφαιρίδια με ή χωρίς χρώμα, και δεν δύναται να βάλλουν βλαπτικές χημικές ή άλλες ουσίες, ή γόμωση εκρηκτικής ύλης.
 2. Έχουν χαμηλή δύναμη και σε συνδυασμό με ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό, καθίστανται ακίνδυνα για χρήση σε οργανωμένη αθλητική δραστηριότητα (παιχνίδια).
 3. Λόγω της κατασκευής τους, δεν δύναται να μετατραπούν σε πυροβόλα όπλα.


1.3 Χώροι Διεξαγωγής

 • Τα πεδία αεροσφαίρισης καταγράφονται διεθνώς στις παρακάτω τρεις (3) βασικές μορφές :
  Δάσος (Woodland)
  Ένα πεδίο δάσους το οποίο αποτελεί οριοθετημένο μέρος ευρύτερης δασικής έκτασης μπορεί να περιέχει αρκετά φυσικά εμπόδια όπως πυκνή βλάστηση, πεσμένα δέντρα κτλ., παρέχοντας αρκετό ελεύθερο χώρο και εξαιρετικές ευκαιρίες για κάλυψη και απόκρυψη. Η κύρια διαφοροποίηση αυτού του είδους των πεδίων έγκειται στη μορφολογία του εδάφους η οποία μπορεί να είναι βραχώδης, επικλινείς, ορεινή κτλ. Οι δε αποστάσεις μεταξύ των παιχτών είναι συνήθως μακρινές.
 • Αστικό (Urban)
  Στην αεροσφαίριση η έννοια ‘αστικό’ πεδίο αναφέρεται σε εγκαταλελειμμένα συμπλέγματα κτηρίων. Σε αυτά συγκαταλέγονται : εγκαταλειμμένες στρατιωτικές βάσεις, εγκαταλελειμμένα βιομηχανικά συγκροτήματα καθώς και εγκαταλελειμμένα ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Η δραστηριότητα της αεροσφαίρισης εξελίσσεται εντός των κτηρίων αλλά και εκτός σε οριοθετημένο περιμετρικό χώρο. Οι δε αποστάσεις μεταξύ των παιχτών είναι συνήθως κοντινές.
 • Εντός κτηρίου (C.Q.B.)
  Όπως και στα αστικά πεδία έτσι και εδώ, συγκαταλέγονται παρόμοιας ή ίδιας φύσης κτηριακές εγκαταστάσεις. Η μεγάλη διαφορά όμως έγκειται στο ότι η δραστηριότητα της αεροσφαίρισης εξελίσσεται σχεδόν πάντα στο εσωτερικό των κτηρίων, τα οποία είναι συνήθως και μεγαλυτέρων διαστάσεων. Οι αποστάσεις μεταξύ των παιχτών σε αυτού του είδους τα πεδία είναι σχεδόν πάντα κοντινές.

2. Πιθανοί Κίνδυνοι Τραυματισμού

Η βασική αρχή οριοθέτησης μέτρων και κανόνων ασφαλείας σε κάθε είδους δραστηριότητα, συνίσταται από τη λεπτομερή καταγραφή των πρωταρχικών (κυρίως) κινδύνων που μπορούν να προκληθούν από αυτή, ακολουθούμενη από τη καταγραφή των όποιων δευτερευόντων (επιμέρους) κινδύνων. Με το πέρας αυτής της καταγραφής ακολουθεί η επεξεργασία/λήψη μέτρων προστασίας και πρόληψης.
Για τη δραστηριότητα της αεροσφαίρισης, οι δευτερεύοντες κίνδυνοι άπτονται του τρόπου παιξίματος του κάθε συμμετέχοντος σε συνάρτηση με τον τύπο και τη μορφή του πεδίου, και για αυτό το λόγο τα όποια μέτρα προστασίας δεν μπορούν να ληφθούν ως υποχρεωτικά ειμή προαιρετικά π.χ. επιγονατίδες, γάντια κτλ. Οι πιθανοί κύριοι κίνδυνοι, χωρίς την ύπαρξη μέτρων & κανόνων ασφαλείας, μπορούν να καταγραφούν με βαθμό επικινδυνότητας (αύξων προς μειούμενο) σε :
1. Τραυματισμός ματιών (Eye Injury)
2. Τραυματισμός δέρματος (Skin Penetration)
3. Τραυματισμός δοντιών (Tooth Dislocation & Damage)
Οι παραπάνω κύριοι κίνδυνοι είναι απόρροια δύο επιμέρους παραγόντων :

 • Δύναμη του αεροβόλου όπλου - μετρούμενη σε Joules
 • Απόσταση εμπλοκής - μετρούμενη σε μέτρα (meters)

2.1 Τραυματισμός Ματιών (Eye Injury)

Ανεξάρτητα από τη μορφή του πεδίου διεξαγωγής της δραστηριότητας της αεροσφαίρισης, στην παρακάτω ανάλυση εξετάζουμε τον πρωταρχικό βαθμό επικινδυνότητας τραυματισμού ματιών όπως αυτός μπορεί να προκληθεί από την πρόσκρουση πλαστικού σφαιριδίου τύπου airsoft απευθείας με τον οφθαλμό και όχι τον τραυματισμό από άλλη αιτία π.χ. από το πέσιμο ενός παίχτη στο έδαφος. Όπως έχουμε αναφέρει με παλαιότερο άρθρο μας σε Ελληνικά φόρα αεροσφαίρισης με τη σχετική τοποθέτηση του κ. Αντωνόπουλου Γεώργιου, ειδικευόμενου οφθαλμίατρου στο επάγγελμα, μελετώντας το άρθρο ‘Determination of significant parameters for eye injury risk from projectiles’ (Journal of Trauma, 2005) μας αναφέρει ότι:
“Ως πλέον ισχυρά συσχετιζόμενο μέγεθος με το ρίσκο βλάβης στον οφθαλμό βρέθηκε το normalized energy, δηλαδή ο λόγος της ενέργειας προς την επιφάνεια πρόσκρουσης (cross sectional surface). Τα ΒΒs στο airsoft είναι μικρά σε διάμετρο και επομένως διοχετεύουν την ενέργεια κρούσης σε μικρή επιφάνεια και άρα με μεγάλη πίεση. Τα όρια του 50% risk για απόπτωση κερατοεπιθηλίου (βλάβη χωρίς μόνιμες συνέπειες), ύφαιμα/παρεκτόπιση φακού (σοβαρές βλάβες), βλάβη αμφιβληστροειδούς (σοβαρότατη βλάβη) και ρήξη βολβού (συχνά καταστροφική βλάβη) ήταν περίπου 1500, 20000, 30000 και 23000 αντίστοιχα σε μονάδες J/m^2 of normalized energy. (Η ρήξη βολβού φαίνεται να επέρχεται σε χαμηλότερες τιμές από την βλάβη αμφ/δούς). Έλυσα την εξίσωση (δεν υπάρχει στο κείμενο) και είναι η : 0.001 m (0.3048 u)^2 / 2π ( 0.001 d /2 )^2, όπου m η μάζα σε gr, u η ταχύτητα βολής στην κάνη σε fps και d η διάμετρος του BB σε mm. Αν κάνεις τους υπολογισμούς θα δεις ότι με 0.2 grams, 6 mm ΒΒ στα 350 fps βγάζει 40250, δηλαδή ρήξη βολβού/βλάβη αμφ/δούς. Στα 300 fps -> 30000, δηλαδή ρήξη βολβού/βλάβη αμφ/δούς. Κάτω από το 50% risk για σοβαρή βλάβη (παρεκτόπιση φακού) πάμε μόνο με βολές κάτω από 245 fps. Αλλά και πάλι, στα 245 fps είναι 50% risk, όχι 0% risk. Εάν ζητούμε περιορισμό του κινδύνου σε πραγματικά χαμηλά επίπεδα (π.χ. <5%) τα fps πρέπει να κατεβούν περίπου στα 175-190.”
Τα αεροβόλα τύπου airsoft που πωλούνται στο εμπόριο εκ κατασκευής και ανεξαρτήτου κατηγορίας, ξεπερνούν το όριο ασφαλείας γυμνού οφθαλμού των 175 - 190 fps (ήτοι 0.28 J – 0.33 J με ΒΒ 0.2 gr) της μελέτης ‘Determination of significant parameters for eye injury risk from projectiles’ όπως μας την ανέλυσε ο κ. Αντωνόπουλος. Συνεπώς, επ’ ουδενί η δραστηριότητα της αεροσφαίρισης δεν είναι ασφαλής με οποιοδήποτε τύπο αεροβόλου airsoft, σε οποιαδήποτε μορφή πεδίου και σε οποιαδήποτε απόσταση εμπλοκής με απροστάτευτους τους οφθαλμούς. Καθίσταται σαφές ότι είναι απαραίτητη η προστασία των ματιών και περιμετρικά αυτών, με τη χρήση ειδικών αντιβαλλιστικών γυαλιών βάσει τις σκοπευτικές προδιαγραφές ANSI/ASEE Z87.1-2003

2.2 Τραυματισμός Δέρματος (Skin Penetration)

Στο βιβλίο Gunshot Wounds όπως και στις σχετικές επιστημονικές δημοσιεύσεις, ο ιατροδικαστής Vincent DiMaio πειραματίστηκε με τα όρια διάτρησης του ανθρωπίνου δέρματος από αεροβόλο όπλο των 4.5 mm (.177 Caliber), και εξακρίβωσε ότι με ταχύτητα 331 fps (101 m/s), ένα μεταλλικό βλήμα των 4.5 χιλιοστών βάρους περίπου 0.534 gr (8.25 grains) διαπερνούσε το ανθρώπινο δέρμα. Συγκεκριμένα ο DiMaio χρησιμοποίησε ακρωτηριασμένα άκρα για πειραματική επιβεβαίωση, ενώ οι βολές πραγματοποιήθηκαν από απόσταση που να κρίνεται ως εξ’ επαφής. Για μεταλλικά βλήματα των 0.534 gr (8.25 grains), στα 290 fps το σφαιρίδιο πραγματοποιούσε διείσδυση στο δέρμα (δηλαδή άρχιζε η προσβολή του δέρματος διαπερνώντας την επιδερμίδα), στα 331 fps μόλις άρχιζε να διαπερνά το κυρίως σώμα του δέρματος (να βγαίνει από την υποδερμίδα, το κάτω μέρος του δέρματος), ενώ στα 365 fps το μεταλλικό σφαιρίδιο πάντοτε διαπερνούσε το όριο του δέρματος και τραυμάτιζε τον ιστό από κάτω. Συγκεκριμένα ο DiMaio αναφέρει :
“0.177 airgun pellets of wasp-waist Diabolo style weighing an average of 8.25 grains required a minimum velocity of 101 m/sec (331 ft/sec) to initially perforate skin. At velocities of 111 m/sec (365 ft/sec) and higher, perforation always occurred. At a velocity of 88 m/sec (290 ft/sec), a pellet embedded itself in the skin. The E/a at 101 m/sec (331 ft/sec) was 1.84 m-kg/cm2”.
(DiMaio, V.J. 1999, ‘Gunshot Wounds: Practical Aspects of Firearms, Ballistics, and Forensic Techniques’)
Για να καταστήσουμε σαφές τι σημαίνει το ως άνω, θυμίζουμε ότι τα 8.25 grains είναι κάτι παραπάνω από μισό γραμμάριο (1 gr = 15.4323 grains). Χρησιμοποιώντας τα σχετικά μεγέθη ενέργειας, και κάνοντας αναγωγή βάσει των αποτελεσμάτων του DiMaio, χωρίς να λάβουμε υπ’ όψη τις διαφορετικές διαμέτρους και τους διαφορετικούς συντελεστές ελαστικότητας και παραμόρφωσης μεταξύ μεταλλικής και πλαστικής σφαίρας όπου στη δική μας μελέτη θα λειτουργούσε ευεργετικά, θα μπορούσαμε να πούμε με απόλυτα νούμερα ότι :
ένα ΒΒ αεροσφαίρισης των 0.20 gr θα πρέπει να κινείται με περισσότερο από 539 fps και περισσότερη συνολική ενέργεια από 2.7 Joule για να διαπεράσει πλήρως από βολή εξ’ επαφής το ανθρώπινο δέρμα και ως εκ τούτου να θεωρείται «όπλο». H διαπίστωση αυτή θα μπορούσε να έχει ιδιαίτερη σημασία στην προσπάθεια αποχαρακτηρισμού των αεροβόλων αεροσφαίρισης από το χαρακτηρισμό τους ως «όπλα».

Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο DiMaio έκανε τα πειράματα του επάνω σε κομμένα άκρα, τουτέστιν νεκρό ιστό. Στην πράξη το έμβιο δέρμα έχει διαφοροποιημένη αντίδραση στην προσβολή κάτω από διάφορες συνθήκες. Η διαπίστωση αυτή μετά από έρευνα του Αμερικανικού στρατού, οδήγησε στην οριοθέτηση ενός πιθανού ορίου διάτρησης για το ανθρώπινο δέρμα μεταξύ 2 και 3 Joule, επίπεδα απόλυτα συμβατά και στηριζόμενα επάνω στο έργο του DiMaio (Firearms Consultative Committee, 2002, Eleventh Annual Report; DiMaio, V.J., March 2002, Minimal Velocities Necessary for Perforation of Skin by Air Pellets and Bullets, Journal of Forensic Sciences).

Διεθνείς μελέτες από το 1994 και μετά έχουν εξακριβώσει ότι το ανθρώπινο δέρμα όπως όλα τα υλικά, συμπεριφέρεται με ελαστικότητα κάτω από προσβολή ξένης δύναμης, μέχρι το σημείο εκείνο όπου η προστιθέμενη ενέργεια ξεπερνάει κάποιο όριο, οδηγώντας το δέρμα σε πλαστική παραμόρφωση και απώλεια. Στατιστικά, το σημείο όπου αρχίζει η πλαστική παραμόρφωση του δέρματος φαίνεται να είναι περίπου στο 75% του συνολικού φορτίου αντοχής του υλικού – με απλά λόγια αυτό σημαίνει ότι εάν το ανώτατο όριο αντοχής είναι τα 2.7 Joule με συγκεκριμένα σφαιρίδια και ταχύτητες, η παραμόρφωση του δέρματος αρχίζει στα 2.0 Joule, πάντα φυσικά από βολές εξ’ επαφής (Journal of Forensic Sciences, March 2002; Arumugam, V. and Naresh, M.D. and Sanjeevi, R. September 1994 ; Journal of Biomechanics, 2006).

H πειραματική αυτή διαπίστωση, που έγινε με μηχανικά μέσα, είναι συμβατή με τις παρατηρήσεις του DiMaio για έναρξη του τραυματισμού (προσβολής) του δέρματος στα 290 fps με μεταλλικό σφαιρίδιο 0.534 gr (2.08 Joule). Κάνοντας αναγωγή των αποτελεσμάτων και πάντα με απόλυτα νούμερα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα αεροβόλο τύπου airsoft χρησιμοποιώντας ΒΒ των 0.20 gr θεωρητικά θα «αρχίσει» να τραυματίζει σοβαρά το δέρμα από βολή εξ’ επαφής, στα 473 fps περίπου. Εδώ πρέπει όμως να επιστήσουμε την προσοχή μας επάνω σε κάποιες επιπλέον παραμέτρους :
1. Υπάρχουν μελέτες που δίνουν ενδείξεις ότι το ανθρώπινο δέρμα είναι πιο ευπαθές στη διάτρηση σε μεγαλύτερες ταχύτητες βλημάτων ανεξάρτητα από τη συνολική τους ενέργεια (Joules), παρά σε χαμηλότερες ταχύτητες βλημάτων. Η ίδια η ταχύτητα της σφαίρας από μόνη της δηλαδή, έχει επιρροή επάνω στο αν θα γίνει διάτρηση του ιστού ή όχι (Zhou, B. and Xu, F. and Chen, C.Q. and Lu, T.J. (2010), ‘Strain rate sensitivity of skin tissue under thermomechanical loading’).

2. Οι μελέτες του DiMaio και των συνεργατών του έγιναν εξ ανάγκης επάνω σε μικρή βάση δεδομένων εφ’ όσον οι κλινικές δοκιμές πραγματοποιήθηκαν επάνω σε νεκρά άκρα. Οι πειραματικές μελέτες που έγιναν επάνω στο ανθρώπινο δέρμα In vivo, επέδειξαν τεράστιες διαφορές επάνω στις μηχανικές ιδιότητες του δέρματος. Σε μια σύγκριση π.χ. του Συντελεστή Ελαστικότητας του δέρματος ανδρών και γυναικών ηλικίας 20-30 ετών, παρουσιάστηκαν διαφορές της τάξης του 400% όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα :

(Grahame, R., 1969, ‘Elasticity of human skin In vivo’)

 

3. Το πάχος του δέρματος διαφέρει ριζικά από σημείο σε σημείο του σώματος. Επιπλέον, στο ίδιο το πρόσωπο ενός ανθρώπου, το πάχος του δέρματος μπορεί να διαφέρει και 100% ανάλογα με την ηλικία και το φύλο. Οι μελέτες του DiMaio γίνανε επάνω σε κομμένα άκρα, όπου το πάχος του δέρματος είναι αυξημένο σε σχέση με το δέρμα του προσώπου και του λαιμού. Έτσι, χωρίς πάλι να μπορεί να προσδιορισθεί με ακρίβεια ποιο είναι το τελικό όριο αντοχής του δέρματος, είναι πιθανό η προσβολή του δέρματος του προσώπου και του λαιμού να αρχίσει σε μικρότερες ταχύτητες από αυτές που είχαν οριστεί από τη μελέτη του DiMaio.

(Pellacani,G. and Seidenari,S., 1999, ‘Variations in Facial Skin Thickness and Echogenicity with Site and Age’,)


4. Όπως γνωρίζουμε από τους νόμους της Φυσικής, η δύναμη και η ταχύτητα μιας βολής υπόκειται σε μία σειρά από παραμέτρους με κυριότερες : τη ταχύτητα από το ρύγχος του όπλου (muzzle velocity), τη μάζα του σφαιριδίου, τη διάμετρο του σφαιριδίου καθώς και τη δύναμη/κατεύθυνση του ανέμου. Στα παρακάτω δημοσιευμένα γραφήματα φαίνονται οι αποστάσεις που διανύουν πλαστικά σφαιρίδια αεροσφαίρισης (BBs) των 6 χιλιοστών & 0.20 gr τα οποία βάλλονται με διαφορετική ταχύτητα και δύναμη την κάθε φορά.

(Πηγή: http://mackila.com/airsoft/ATP/index.htm)


2.3 Τραυματισμός & Σπάσιμο Δοντιών (Tooth Dislocation & Damage)

Για το συγκεκριμένο φαινόμενο πολύ απλά δεν έχουμε στατιστικά στοιχεία ή μελέτες προς ανάλυση πέρα από το γεγονός ότι, έστω και σπανίως, γνωρίζουμε ότι έχει συμβεί και μάλιστα με τέτοιο τρόπο που δεν εξηγείται βάσει την αναμενόμενη συμπεριφορά και αντοχή των δοντιών (Colgan L, Shannon D, 2010).
Επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή επαρκή στοιχεία για να διαπιστώσουμε την αντοχή των δοντιών και του γειτονικού τους ιστού στην προσβολή σφαιριδίων airsoft σε διάφορες ταχύτητες, το Σωματείο Α.Ν.Δ.Μ.ΕΝ. συνιστά τη χρήση προστατευτικού προσώπου για όλα τα πεδία όπου οι αποστάσεις εμπλοκής είναι συνήθως κοντινές.

 

3. Κανόνες & Όρια Ασφαλείας Σωματείου Α.Ν.Δ.Μ.ΕΝ.

3.1 Κανόνες Ασφαλείας

Το Σωματείο Α.Ν.Δ.Μ.ΕΝ. λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές κατηγορίες αεροβόλων τύπου airsoft, τους διαφορετικούς τύπους πεδίων και συνδυασμούς αυτών, καθώς και τους πιθανούς κινδύνους τραυματισμού όπως αρκετοί από αυτούς αναλύθηκαν με ευρήματα διεθνών μελετών, και έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια των παικτών :

 • Θέτει δείκτη ασφάλειας της τάξης του 40% - 50% για αυτόματα και ημιαυτόματα αεροβόλα όπλα airsoft, ανάλογα με τον τύπο πεδίου, επάνω στο όριο έναρξης τραυματισμού (προσβολής) του δέρματος (2.08 J) της μελέτης του DiMaio. Με αυτό το συλλογισμό η πρόσκρουση του σφαιριδίου αεροσφαίρισης επάνω στο δέρμα των παιχτών θα γίνει μέσα στα ελαστικά όρια ανοχής του δέρματος.
 • Επιβάλλει ως υποχρεωτική τη χρήση ειδικών αντιβαλλιστικών γυαλιών βάσει τις σκοπευτικές προδιαγραφές ANSI/ASEE Z87.1-2003 για όλους τους τύπους πεδίων.
 • Αναγνωρίζει πιθανές αποκλίσεις του μηχανισμού λειτουργίας κάθε αεροβόλου airsoft στο +5% (ελαστικότητα ελατηρίων ή/και θερμοκρασία περιβάλλοντος).
 • Αναγνωρίζει πως η μορφή του πεδίου σε συνάρτηση με τις πιθανές αποστάσεις μεταξύ των παιχτών καθορίζουν το βαθμό επικινδυνότητας. Σε αρκετές περιπτώσεις σεναρίων ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερες από μια κατηγορίες πεδίων ταυτόχρονα. Για λόγους ασφαλείας, η περίπτωση σεναρίου με το μέγιστο βαθμό επικινδυνότητας θα καθορίζει και τους συνολικούς κανόνες ασφαλείας για ολόκληρο το πεδίο. Π.χ. εαν σε κάποιο πεδίο υπάρχουν και κτήρια και δάσος, τα όρια και οι κανόνες ασφαλείας θα καθορίζονται από την ύπαρξη των κτηρίων (εφόσον λόγω των κοντινών αποστάσεων μεταξύ των παιχτών αυτά έχουν το μεγαλύτερο βαθμό επικινδυνότητας) και όχι από το δάσος.
 • Αναγνωρίζει πως η δύναμη και η ταχύτητα των βολών υπόκεινται σε μια σειρά από παραμέτρους. Συγκεκριμένα σε γραφήματα της ενότητας 2.2 λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς τις βολές των 464 fps (2 Joules), χρειάζεται απόσταση περίπου 7 m για να ελαττωθεί αντίστοιχα η ορμή και η ταχύτητα του σφαιριδίου στο δείκτη ασφαλείας που έχουμε θέσει. Συνεπώς τα αεροβόλα όπλα χειροκίνητης όπλισης τα όποια δεν ξεπερνάνε το σημείο όπου αρχίζει η πλαστική παραμόρφωση του δέρματος (δηλαδή τα 2 Joules) θα μπορούν να χρησιμοποιούνται σε διοργανώσεις παιχνιδιών του Σωματείου Α.Ν.Δ.Μ.ΕΝ. με ελάχιστη απόσταση βολής τα 15 m για μεγαλύτερη ασφάλεια. Ο συγκεκριμένος τύπος όπλου (Bolt Action) δεν μπορεί να βάλλει ριπές. Οπότε ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία ένας παίκτης βάλλει από απόσταση μικρότερη των 15 m από λάθος υπολογισμό της αποστάσεως, οι πιθανότητες σκόπευσης για 2η φορά στο ίδιο σημείο του δέρματος με την ίδια ταχύτητα και συχνότητα ούτος ώστε να αρχίσει η υποχώρηση του δέρματος, στατιστικώς και πρακτικώς είναι μηδενική.

3.2 Όρια Ασφαλείας

 • Αναλυτικά κατά τη διεξαγωγή παιχνιδιών στους παρακάτω τύπους πεδίων τα όρια fps που εφεξής θα διέπουν τις διοργανώσεις παιχνιδιών του Σωματείου διαμορφώνονται ως εξής :
  Εντός κτηρίου (C.Q.B.)
  Όπου η δραστηριότητα της αεροσφαίρισης εξελίσσεται σχεδόν πάντα στο εσωτερικό των κτηρίων και οι αποστάσεις εμπλοκής των παιχτών είναι συνήθως πολύ κοντινές, το Σωματείο Α.Ν.Δ.Μ.ΕΝ. αποδέχεται :
  - Όλα τα αεροβόλα όπλα ανεξαρτήτου τύπου τα οποία λειτουργούν στο όριο του 1 Joule, ήτοι 328fps με ΒΒ των 0.20 gr, με ανοχή απόκλισης 5% (επί των fps), δηλαδή 328fps + 5% = 344fps (max 1.1 Joules)
 • Αστικό (Urban)
  Όπου η δραστηριότητα της αεροσφαίρισης εξελίσσεται εντός και εκτός των κτηρίων και οι αποστάσεις εμπλοκής των παιχτών είναι συνήθως, κοντινές εντός των κτηρίων και συνήθως μακρινές εκτός των κτηρίων, το Σωματείο Α.Ν.Δ.Μ.ΕΝ. αποδέχεται :
  - Για εμπλοκές εντός των κτηρίων, αεροβόλα όπλα & όρια όπως αυτά των πεδίων C.Q.B.
  - Για εμπλοκές εκτός των κτηρίων, αεροβόλα όπλα χειροκίνητης όπλισης τύπου Bolt Action τα οποία λειτουργούν στο όριο των 1.81 Joule, ήτοι 442 fps με ΒΒ των 0.20 gr, με ανοχή απόκλισης 5% (επί των fps), δηλαδή 442 fps + 5% = 464 fps (max 2 Joules), με ελάχιστη απόσταση βολής τα 15 m.
 • Δάσος (Woodland)
  Όπου η δραστηριότητα της αεροσφαίρισης εξελίσσεται εντός δασικής περιοχής με αρκετό ελεύθερο χώρο και οι αποστάσεις εμπλοκής των παιχτών είναι συνήθως πολύ μακρινές, το Σωματείο Α.Ν.Δ.Μ.ΕΝ. αποδέχεται :
  - Όλα τα αεροβόλα όπλα ανεξαρτήτου τύπου τα οποία λειτουργούν στο όριο των 1.25 Joule, ήτοι 367 fps με ΒΒ των 0.20 gr, με ανοχή απόκλισης 5% (επί των fps), δηλαδή 367 fps + 5% = 385 fps (max 1.36 Joules)- Αεροβόλα όπλα χειροκίνητης όπλισης τύπου Bolt Action τα οποία λειτουργούν στο όριο των 1.81 Joule, ήτοι 442 fps με ΒΒ των 0.20 gr, με ανοχή απόκλισης 5% (επί των fps), δηλαδή 442 fps + 5% = 464 fps (max 2 Joules), με ελάχιστη απόσταση βολής τα 15 m.

Συνοπτικά παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα ορίων ασφαλείας.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΟΠΛΟΥ ΟΡΙΑ JOULE ΟΡΙΑ FPS
ΤΥΠΟΣ ΠΕΔΙΟΥ C.Q.B. Any 1 J (max 1.1 J) 328 + 5% = 344 fps
Urban Automatic & Semi
+
Bolt Action
Μόνο εκτός κτηρίων και με ελάχιστη απόσταση βολής τα 15 m 1 J (max 1.1 J)
+
1.81 J (max 2 J) 328 + 5% = 344 fps
+
442 + 5% = 464 fps
Woodland Automatic & Semi
+
Bolt Action
Με ελάχιστη απόσταση βολής τα 15 m 1.25 J (max 1.36 J)
+
1.81 J (max 2 J) 367 + 5% = 385 fps
+
442 + 5% = 464 fps
Woodland
+
Urban Ως όρια Urban
+
Ως όρια Urban Ως όρια Urban
+
Ως όρια Urban Ως όρια Urban
+
Ως όρια Urban
Urban
+
C.Q.B. Ως όρια C.Q.B.
+
Ως όρια C.Q.B. Ως όρια C.Q.B.
+
Ως όρια C.Q.B. Ως όρια C.Q.B.
+
Ως όρια C.Q.B.

 


Το Σωματείο Αεροσφαίρισης Νέων Δημιουργικών Μέσων ΕΝασχόλησης
σας εύχεται Καλά και Ασφαλή παιχνίδια!
http://www.airsoft.gr

 


Βιβλιογραφία

 1. Arumugam, V. and Naresh, M.D. and Sanjeevi, R. (September 1994), ‘Effect of strain rate on the fracture behaviour of skin’, J. Biosci, 19:3, pp307-313
 2. Colgan, L. and Shannon, D., (Jun 2010), ‘Dento-alveolar and facial injury caused by air gun pellets’, Dent Update, 37:5, p323-5 PMID: 20669711
 3. Delalleau, A. and Gwendal, J. and Lagarde, J.M. and Zahouani, H. and Bergheau, J.M., (2006), ‘Characterization of the mechanical properties of skin by inverse analysis combined with the indentation test’, Journal of Biomechanics, 39:9, p1603-1610
 4. DiMaio, V.J. (1999), ‘Gunshot Wounds: Practical Aspects of Firearms, Ballistics, and Forensic Techniques’, 2nd edition, CRC Press
 5. DiMaio, V.J. and Copeland, A.R. and Besant-Matthews, P.E. and Fletcher, L.A. and Jones, A. (Oct 1982), ‘Minimal velocities necessary for perforation of skin by air gun pellets and bullets’, Journal of Forensic Sciences, 27:4, p894-8.
 6. Duma, S.M. and Ng, T.P. and Kennedy, E.A. and Stitzel, J.D. and Herring, I.P. and Kuhn, F. (2005) ‘Determination of significant parameters for eye injury risk from projectiles’, Journal of Trauma, 59:4, p960-964
 7. Firearms Consultative Committee (FCC), (19 March 2002), Eleventh Annual Report.
 8. Grahame, R. (March 1969), ‘Elasticity of human skin In vivo’, The Annual Meeting of the British Association of Physical Medicine and Rheumatology, Kennedy Institute of Rheumatology, 10:3, p130-136
 9. Kennedy, E.A. and Ng, T.P. and Duma, S.M. (2006) ‘Evaluating eye injury risk of airsoft pellet guns by parametric risk functions’, Biomedical Sciences Instrumentation, 42: 7-12
 10. Kennedy, E.A. and Ng, T.P. and McNally, C. and Stitzel, J.D. and Duma, S.M. (2006), ‘Risk functions for human and porcine eye rupture based on projectile characteristics of blunt objects’, Stapp Car Crash Journal, 50: 651-671
 11. Pellacani, G. and Seidenari, S. (1999), ‘Variations in Facial Skin Thickness and Echogenicity with Site and Age’, Department of dermatology, University of Modena Italy, Acta Derm Venereol, 76: p366-3
 12. Zhou, B. and Xu, F. and Chen, C.Q. and Lu, T.J. (2010), ‘Strain rate sensitivity of skin tissue under thermomechanical loading’, Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, vol. 368, issue 1912, pp. 679-690

 


Ιστοσελίδες

 

 

 

Our Offices Information Map Contact

 Where to find us:

 

Militou 81, Argyroupoli

Wednesdays
19:30 - 21:30

 

Το Σωματειο

 

Τι ειναι η αεροσφαιριση;

Κανονες αεροσφαιρισης

Τύποι παιχνιδιών αεροσφαίρισης

 

Προνομια Μελών 

 

 

S.A.N.D.M.EN. Airsoft Club

Militou 81, ΤΚ. 16451
Argyroupoli

email: info@airsoft.gr

Fax: 2109617035

     
     
Go to top