Όπως σε όλα τα αθλήματα και δραστηριότητες ελευθέρου χρόνου, έτσι και στην αεροσφάιριση υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες που πρέπει να τηρούν όλοι οι παίχτες.

 

Γενικοί Κανόνες Παιχνιδιού

1. Εάν κάποιος παίχτης δεχθεί πλαστικό σφαιρίδιο σε οποιοδήποτε σημείο του σώματός του, του αεροβόλου του, της ένδυσής του ή του εξοπλισμού του, θεωρείται «εκτός παιχνιδιού» και επιστρέφει σε κάποια Ζώνη Ασφαλείας, σύμφωνα με το εκάστοτε σενάριο του παιχνιδιού.

(Παραλλαγή του παραπάνω κανόνα. Ισχύει κατόπιν συμφωνίας όλων των παιχτών) Εάν ένας παίχτης δεχθεί βολή πάνω στο αεροβόλο του, εφόσον έχει εφεδρικό αεροβόλο μαζί του, φωνάζει «όπλο εκτός», το αεροβόλο που "χτυπήθηκε" βγαίνει εκτός παιχνιδιού και συνεχίζει το παιχνίδι με το εφεδρικό του αεροβόλο. Εάν δεν έχει εφεδρικό αεροβόλο μαζί του, τότε ο παίχτης θεωρείται «εκτός παιχνιδιού» και επιστρέφει σε κάποια Ζώνη Ασφαλείας, σύμφωνα με το εκάστοτε σενάριο του παιχνιδιού.

2. Ο παίχτης που αποχωρεί από το παιχνίδι για οποιοδήποτε λόγο απαγορεύεται να μιλήσει με τους υπόλοιπους παίχτες. Σε περίπτωση ανάγκης επιτρέπεται να μιλήσει μόνο με τον διοργανωτή ή/και κάποιον διαιτητή.

3. Σε περίπτωση "φίλιων πυρών" ο παίχτης που δέχθηκε τις βολές αποχωρεί κανονικά από το παιχνίδι.

 

Κανόνες Ασφάλειας

 

Ζώνες Ασφαλείας (Safe Houses):

Ζώνες Ασφαλείας θεωρούνται οι προκαθορισμένοι από το εκάστοτε σενάριο παιχνιδιού χώροι στους οποίους απαγορεύονται οι βολές, είτε με κατεύθυνση από εκεί προς τον χώρο της δραστηριότητας, είτε από τον τελευταίο με κατεύθυνση  προς τις Ζώνες Ασφαλείας. Αυτές δε, θα προσδιορίζονται με ειδική σήμανση «SAFE HOUSE» και θα είναι οριοθετημένες.

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί από παίχτη άλλο άτομο να μην φέρει προστατευτικά γυαλιά ή μάσκα ασφαλείας, αναφωνεί αμέσως «ΤΥΦΛΟΣ», το παιχνίδι διακόπτεται προσωρινά, και ενημερώνεται ο διοργανωτής ή/και ο πλησιέστερος διαιτητής για το συμβάν. Εφόσον το άτομο φορέσει γυαλιά ή απομακρυνθεί, το παιχνίδι συνεχίζεται.

Για οποιοδήποτε γεγονός παραβίασης των κανόνων ασφαλείας, ενημερώνονται άμεσα ο διοργανωτής ή/και οι διαιτητές του παιχνιδιού, οι οποίοι δύναται να προβούν σε προσωρινή ή οριστική διακοπή της δραστηριότητας.Ειδικοί Κανόνες

Κανόνας αεροσφαίρισης "ΡΙΣΠΟΟΥΝ" (RE-SPAWN)
Είναι η επαναφορά ενός ή περισσότερων παιχτών από την Ζώνη Ασφαλείας στο παιχνίδι, ανάλογα με το εκάστοτε σενάριο παιχνιδιού.
Πριν από την έναρξη του εκάστοτε παιχνιδιού, ορίζεται ο αριθμός των ελάχιστων παιχτών που θα πρέπει να παρεβρίσκονται σε μία Ζώνη Ασφαλείας για να μπορέσουν να επιστρέψουν στο παιχνίδι. (π.χ. Re-spawn των δύο παιχτών επιβάλλει την παρουσία τουλάχιστον δύο παιχτών σε μία ζώνη για να επιστρέψουν).
Εάν σε μία Ζώνη Ασφαλείας υπάρχουν περισσότεροι παίχτες από το ελάχιστο όριο, δύναται να επιστρέψουν όλοι στο παιχνίδι, ανάλογα με το εκάστοτε σενάριο.
Εάν σε μία Ζώνη Ασφαλείας υπάρχουν λιγότεροι παίχτες από το ελάχιστο όριο, οι παίχτες αυτοί οφείλουν να περιμένουν στην Ζώνη Ασφαλείας μέχρι να συμπληρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός παιχτών.

Κανόνας «ΜΠΑΜ»
Είναι η απενεργοποίηση ενός αντιπάλου από το παιχνίδι χωρίς το αεροβόλο να βάλει. Αφορά αυστηρά δύο παίχτες. Ο παίχτης που επικαλείται τον κανόνα ΜΠΑΜ θα πρέπει να μην έχει γίνει αντιληπτός από τον αντίπαλό του, να βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των πέντε (5) μέτρων από αυτόν και να μπορεί να τον σκοπεύσει με το αεροβόλο του. Έπειτα αναφωνεί την λέξη "ΜΠΑΜ". Ο αντίπαλος θεωρείται νεκρός, αναφωνεί "ΕΞΩ" και επιστρέφει στην Ζώνη Ασφαλείας (SAFE HOUSE) της ομάδας του.
Η μέγιστη απόσταση από την οποία μπορεί ένας παίχτης να επικαλέσει τον κανόνα "ΜΠΑΜ" δύναται να διαφοροποιηθεί βάσει του εκάστοτε σεναρίο παιχνιδιού.
Ο κανόνας "ΜΠΑΜ" δεν ισχύει για ομοιώματα χειροβομβίδων, οπλοβομβίδων, και οποιοδήποτε άλλου μέσου πέρα αεροβόλου airsoft.

Κανόνας αεροσφαίρισης "ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ" (SILENT KILL)
Είναι η προσομοίωση του αθόρυβου θανάτου ενός αντιπάλου. Αφορά αυστηρά δύο παίχτες. Ο παίχτης που επικαλείται τον κανόνα "ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ" θα πρέπει να μην έχει γίνει αντιληπτός από τον αντίπαλό του και να βρίσκεται σε τέτοια απόσταση από αυτόν ώστε να μπορεί να τον ακουμπήσει με το χέρι του. Έπειτα αγγίζει τον αντίπαλό του με το χέρι και του αναφωνεί χαμηλόφωνα "ΕΙΣΑΙ ΕΚΤΟΣ". Ο αντίπαλος θεωρείται νεκρός, ΔΕΝ αναφωνεί "ΕΞΩ", απομακρύνεται μερικά μέτρα και έπειτα φωνάζει "ΕΞΩ" και επιστρέφει στην Ζώνη Ασφαλείας.
Ο κανόνας "ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ" δύναται να συμπεριλάβει την χρήση ειδικών ελαστικών ομοιωμάτων μαχαιριών. Στην περίπτωση αυτή οι παίχτες θα πρέπει να ακουμπήσουν τον αντίπαλό τους με το ελαστικό ομοίωμα για να επικαλέσουν τον κανόνα "ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ".

Κανόνας "ΠΑΡΛΕΙ" (Parley)
Είναι ο διάλογος ή συζήτηση μεταξύ αντιπάλων με σκοπό την μεταξύ τους προσωρινή ανακωχή. Χρησιμοποιείται από τους παίχτες όταν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο κόλλημα στην ροή του παιχνιδιού. Μερικές συνηθισμένες περιπτώσεις που επικαλείται ο κανόνας PARLEY είναι:

Εάν συμβεί κάτι από τα παραπάνω, και εφόσον δεν ισχύει ο κανόνας ΜΠΑΜ, οι παίχτες μπορούν να επικαλέσουν ομόφωνα PARLEY. Έπειτα απομακρύνονται μερικά μέτρα, φωνάζουν "ΠΑΜΕ" ή "ΠΑΕΙ" και συνεχίζουν το παιχνίδι.
Σε περίπτωση που δεν συμφωνηθεί και επικαλεσθεί ο κανόνας "PARLEY" από τους παίχτες, θεωρούνται όλοι εκτός παιχνιδιού και επιστρέφουν όλοι στις Ζώνες Ασφαλείας της ομάδας τους.

Χειροβομβίδες
Επιτρέπονται ΜΟΝΟ χειροβομβίδες αεροσφαίρισης εμπορίου που λειτουργούν με αέριο. Απαγορεύεται η χρήση χειροβομβίδων που λειτουργούν με εκρηκτική ύλη.
Υπάρχουν δύο είδη χειροβομβίδων airsoft για τα οποία ισχύουν οι παρακάτω κανόνες:

 

 

Δείτε επίσης:

Τύποι παιχνιδιών αεροσφαίρισης

Τι ειναι η αεροσφαιριση;