Επειδή ιστορικά έχει αποδειχθεί σε όλους τους τομείς (κοινωνικά, πολιτικά, επιστημονικά, πολιτιστικά, κλπ) ότι η έλλειψη θεσμικών κριτηρίων ευνοεί μόνο μια μειονότητα, και επειδή πιστεύουμε ότι η αεροσφαίριση δεν θα αποτελέσει εξαίρεση, η ομάδα αεροσφαίρισης "Sandmen" με την στήριξη φίλων ομοιδεατών, προχώρησε στην δημιουργία μή κερδοσκοπικού Σωματείου με την ονομασία Σωματείο Αεροσφαίρισης Νέων Δημιουργικών Μέσων Ενασχόλησης (Σ.Α.Ν.Δ.Μ.ΕΝ.)

Φιλοδοξία μας είναι να συνεισφέρουμε στη νομιμοποίηση της αεροσφαίρισης τόσο μέσω ιδίων ενεργειών όσο και σαν παράδειγμα για άλλους συνασκούμενους που θα ήθελαν να δράσουν ομοίως. Επιπλέον, η σύσταση θεσμικού φορέα επιτρέπει και τη νόμιμη παραχώρηση οικοπέδων και κτισμάτων με σκοπό τη διεξαγωγή παιχνιδιών και events/LARP χωρίς το νομικό κώλυμα της καταπάτησης ιδιοκτησίας.

Με την υπ' αριθμ. 7612/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών το Σωματείο Αεροσφαίρισης Νέων Δημιουργικών Μέσων Ενασχόλησης με αρχικά "Σ.Α.Ν.Δ.Μ.ΕΝ." και στην αγγλική "SANDMEN", με έδρα την Αργυρούπολη Αττικής, έχει πλέον αναγνωριστεί.

Το Σωματείο έχει μή κερδοσκοπικό χαρακτήρα και έχει ως σκοπό τη μελέτη, έρευνα, καταγραφή, ανάπτυξη και διάδοση της τεχνογνωσίας και των κανόνων της αεροσφαίρισης καθώς επίσης και τη δημιουργία του κατάλληλου νομικού υπόβαθρου, ώστε να δημιουργηθεί συγκεκριμένος φορέας (νομικό πρόσωπο) που θα αναλάβει την διάδοσή της και να θεσπιστούν οι προϋποθέσεις για την ασφαλή διεξαγωγή της (απαιτήσεις ασφαλείας, χρησιμοποιούμενα υλικά, χώροι, κανόνες παιχνιδιού κλπ.).

Τα γραφεία μας Πληροφορίες Χάρτης Επικοινωνία

 Που θα μας βρείτε:

 

Μιλήτου 81, Αργυρούπολη

Τετάρτες
19:30 - 21:30

 

Το Σωματειο

 

Τι ειναι η αεροσφαιριση;

Κανονες αεροσφαιρισης

Τύποι παιχνιδιών αεροσφαίρισης

 

Προνομια Μελών 

 

 

Σωματείο Αεροσφαίρισης Νέων Δημιουργικών
Μέσων Ενασχόλησης 

Μιλήτου 81, ΤΚ. 16451
Αργυρούπολη

email: info@airsoft.gr

nkalojohn@yahoo.com

Mob. 6943555711

     
  Sponsors    
 

Airsoft Club

   
     

 

Κύλιση στην Αρχή